Fällbomsdriv för järnvägsbommar

Belas fällbomsdriv har genomgått omfattande långtidsprov och 250.00 manövrer har utförts utan anmärkning. Detta innebär alltså, under normala förhållanden, en servicefri driftstid på 4-5 år. Men som regel ses anläggningen över någon gång årligen, och vid behov, smörjs då driven med ett fett av vattenfri, vidhäftande typ.

Driven har miljöprovats för funktion i ned till -40°C. Belas fällbomsdriv tjänstgör idag bland annat hos Trafikverket och Norska Jernbaneverket. Funktionssäkerheten och de långa servicemellanrummen gör givetvis att Belas fällbomsdriv är det rätta valet också för alla andra områden där bommar används. Som t.ex. vid färjelägen, flygplatser, broar, industrier och parkeringsplatser.