Sugmotorer

Asdi-Vac sugmotorer har olika kapacitet och kan lätt dimensioneras för olika behov. Samtliga sugmotorerhar robusta elmotorer och fläktpaket samt kilremsdrift, vilket med den egna kylluften eliminerar risken för överhettning. Med varje leverans av sugmotor följer en vattenavskiljare för avledning av kondensvatten, eller det vatten som eventuellt kan ta sig förbi seperationstanken.         Asdi-Vac sugmotorer är samtliga försedda med 24V startrelä.