2015-06-05

Ny maskininvestering

Belas AB investerar i en längdsvarv

Belas AB har köpt sin första längdsvarv. Valet föll på en Citizen A32. Med denna investering kompletterar vi vår redan starka maskinpark av Mori-Seiki och Muratec maskiner och kommer framledes att vara än mer konkurrenskraftig inom detta segment. Planerad produktionsstart sker juni.