2015-11-26

NOGGRANNHET OCH PRECISION PÅ BELAS

VI HAR INVESTERAT I YTTERLIGARE NOGGRANNHET OCH PRECISION GENOM

ANSKAFFNING AV EN PMI-HANDENHET (POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION)

VI KOMMER ÄVEN TILLHANDAHÅLLA DESSA TJÄNSTER TILL KUNDER OCH LEVERANTÖRER

SOM ÖNSKAR VERIFIERA SINA MATERIALKVALITETER.